Provat en del av denna led. Fick vända då jag skar upp bakdäcket.

Total distans: 19.96 km
Max höjd: 179 m
Min höjd: 80 m
Höjdstigning: 343 m
Höjdförlust: -342 m
Ladda ner