Provat en del av denna led. Fick vända då jag skar upp bakdäcket.

Total distans: 19.96 km
Max höjd: 180 m
Min höjd: 81 m
Höjdstigning: 345 m
Höjdförlust: -344 m
Ladda ner