I sommar (2015) var tanken att köra Bergslagsleden på mountainbike. Jag ville göra den korta delen över Kilsbergen. Starta vid gamla slalombacken – Digerberget. Målgång vid sjön Leken efter E18. När vi var på plats så var vädret allt annat än bra och fick skjuta upp projektet. Här nedan ser du sträckningen. (Ca 63,5 km)

Total distans: 62.46 km
Max höjd: 290 m
Min höjd: 68 m
Höjdstigning: 1281 m
Höjdförlust: -1244 m
Ladda ner